همکاری با بهترین بروکر های فارکس

نماینده بروکر روبو فارکس

احراز هویتی آسان

به راحتی با کارت ملی یا شناستامه خود بدون ترجمه میتوانید افتتاح حساب کنید همچنین برای امنیت بیشتر باید ادرس سکونت خود را نیز تایید نمایید که میتوانید از محل سکونت والدین خود استفاده نمایید

پشتیبانی فارسی زبان

پشتیبانی فارسی با بهترین پاسخگویی