آموزش اسیلاتور ها : اسیلاتور CCI

به نام خدا جواد خرمی هستمو در این دوره اموزشی با یکدیگر مبحث اسیلاتور ها را بررسی خواهیم کرددر این قسمت اسیلاتور cci را بررسی خواهیم کرد تهیه کننده : تیم…

ادامه خواندن آموزش اسیلاتور ها : اسیلاتور CCI

آموزش اسیلاتور ها : اسیلاتور مکدی یا MACD

به نام خدا جواد خرمی هستم و در این دوره اموزشی با یکدیگر مبحث اسیلاتور ها را بررسی خواهیم کرد در این قسمت اسیلاتور مکدی را بررسی خواهیم کرد تهیه…

ادامه خواندن آموزش اسیلاتور ها : اسیلاتور مکدی یا MACD

آموزش اسیلاتور ها : اشباع . واگرایی و RSI

به نام خدا جواد خرمی هستم و در این دوره اموزشی با یکدیگر مبحث اسیلاتور ها را بررسی خواهیم کرد این قسمت ما مسائلی همچون اشباع . واگرایی . اسیلاتور…

ادامه خواندن آموزش اسیلاتور ها : اشباع . واگرایی و RSI