آموزش فاندامنتال : تراز تجاری

با سلام جواد خرمی هستمو این انیمیشن کوتاه برای توضیح تراز تجاری و تاثیر ان بر اقتصاد تهیه شده استکانال را دنبال کنید و نظر خود را بنویسید تهیه کننده…

ادامه خواندن آموزش فاندامنتال : تراز تجاری

آموزش فاندامنتال : شاخص تولید ناخالص داخلی

با سلام جواد خرمی هستم و این انیمیشن کوتاه برای توضیح شاخص تولید ناخالص داخلی و تاثیر ان بر اقتصاد تهیه شده است کانال را دنبال کنید و نظر خود…

ادامه خواندن آموزش فاندامنتال : شاخص تولید ناخالص داخلی

آموزش فاندامنتال : تورم چیست ؟

با سلام جواد خرمی هستمو این انیمیشن کوتاه برای توضیح رکود و تاثیر ان بر اقتصاد تهیه شده استکانال را دنبال کنید و نظر خود را بنویسید تهیه کننده : تیم…

ادامه خواندن آموزش فاندامنتال : تورم چیست ؟