آموزش فاندامنتال : رویداد های سیاسی

با سلام جواد خرمی هستمو این انیمیشن کوتاه برای توضیح رویداد های اقتصادی نظیر انتخابات . رفراندوم و فساد و تاثیر ان بر اقتصاد تهیه شده است تهیه کننده : تیم…

ادامه خواندن آموزش فاندامنتال : رویداد های سیاسی

آموزش اسیلاتور ها : اسیلاتور CCI

به نام خدا جواد خرمی هستمو در این دوره اموزشی با یکدیگر مبحث اسیلاتور ها را بررسی خواهیم کرددر این قسمت اسیلاتور cci را بررسی خواهیم کرد تهیه کننده : تیم…

ادامه خواندن آموزش اسیلاتور ها : اسیلاتور CCI

آموزش اسیلاتور ها : اسیلاتور مکدی یا MACD

به نام خدا جواد خرمی هستم و در این دوره اموزشی با یکدیگر مبحث اسیلاتور ها را بررسی خواهیم کرد در این قسمت اسیلاتور مکدی را بررسی خواهیم کرد تهیه…

ادامه خواندن آموزش اسیلاتور ها : اسیلاتور مکدی یا MACD