آموزش فاندامنتال : رویداد های سیاسی

با سلام جواد خرمی هستمو این انیمیشن کوتاه برای توضیح رویداد های اقتصادی نظیر انتخابات . رفراندوم و فساد و تاثیر ان بر اقتصاد تهیه شده است تهیه کننده : تیم…

ادامه خواندن آموزش فاندامنتال : رویداد های سیاسی

آموزش فاندامنتال : شاخص تولید ناخالص داخلی

با سلام جواد خرمی هستم و این انیمیشن کوتاه برای توضیح شاخص تولید ناخالص داخلی و تاثیر ان بر اقتصاد تهیه شده است کانال را دنبال کنید و نظر خود…

ادامه خواندن آموزش فاندامنتال : شاخص تولید ناخالص داخلی

آموزش فاندامنتال : تورم چیست ؟

با سلام جواد خرمی هستمو این انیمیشن کوتاه برای توضیح رکود و تاثیر ان بر اقتصاد تهیه شده استکانال را دنبال کنید و نظر خود را بنویسید تهیه کننده : تیم…

ادامه خواندن آموزش فاندامنتال : تورم چیست ؟